İMS Sigortası Dan.Hizmeti

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / İMS Sigortası Dan.Hizmeti

İlgili Sigorta Şirketi sözleşmesi çerçevesinde ödeme yapılmaması durumunda, Tedbirge Geri dönüşüm uzmanları hukuki çerçevede ödemesinde aracılık ederek çözüme ulaştırır.


İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Madde 1- Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.

Madde 2- Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

 Madde 3- Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.

Tedbirge İhtiyari Mesuliyet Sigortası Geri Dönüşüm Hizmeti

    Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. İlgili Sigorta Şirketi sözleşmesi çerçevesinde ödeme yapılmaması durumunda, Tedbirge Geri dönüşüm uzmanları hukuki çerçevede ödemesinde aracılık ederek çözüme ulaştırır.