Değerlerimiz

Ana Sayfa / Kurumsal / Değerlerimiz

1-İnsan hayatına ve haklarına önem vermek,
2-Toplum kültürlerine saygılı ve adaletli olmak,
3-Kurumsal kültürümüzü yaşatmak,
4-Kendini zorunlu hissetmek,iş üstlenmek yapmak
5-Daima önde gidip yeni haklardan haber almak
6-Gelişime ortam hazırlamak
7-Bireyin üzerine düşen grevlerini yerine getirmek, başkalarının haklarına saygı göstermek ve kendi davranışlarımızın sonuçlarına sahip çıkmak.
8-Bilgi beceri üstünlüğümüzü tüm topluma hissettirmek
9-Gerçeği görerek ve ona göre davranıp ya da gerçeğe uygun olarak işi yapmak
10-Her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik sergilemek
11-Etkili, kişilik önemi büyük olmak, sözü geçerli olmak.
12-Bir işi ya da bu işi oluşturan bölümlerin gerektiği biçimde çalışmak
13-vatandaşların gerekli bilgi edinme ve bilgiye ulaşabilme haklarını standartlara uygun şekilde güvence altına tutmak.
14-Temsilcilerine ve müşterilerine önem vermek , sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve göstermek
15-İlerleyen teknolojiden yararlanmak 16-Çalışma barışını sürdürmek, güçlendirmek, Dostluk ve beraberlik ilişkilerini geliştirmek,